AMSTERDAM - Mkb-ondernemers ervaren op dit moment minder vaak problemen als gevolg van slechte bereikbaarheid dan vier jaar geleden. Dat komt door gewenning en eigen maatregelen, zo stelt EIM op basis van onderzoek.

55 procent van de mkb'ers ervaart een bereikbaarheidsprobleem. Dat is zes procent minder dan in 2003.

Die daling wordt echter niet veroorzaakt door kortere files of minder verkeersopstoppingen. Daar is volgens de onderzoekers namelijk geen sprake van. De positieve wending is eerder het gevolg van de aanpak van de bedrijven zelf.

Problemen
Met name de groep bedrijven met 25 tot 50 werknemers ondervindt hinder: als de ondernemers zelf de klant willen bereiken en als leveranciers en klanten hun bedrijf willen bezoeken (het zakelijke relatie-verkeer). Het woon-werkverkeer van het personeel en de ondernemer zelf is een minder groot probleem.

De problemen zijn het grootst in de transport- en financiële sector en het kleinst in de horeca en overige dienstverlening. Voor 22 procent van de mkb-ondernemers heeft het bereikbaarheidsprobleem nadelige gevolgen voor de concurrentiepositie.

Thuiswerken
Volgens het onderzoeksbureau pakken de ondernemers het probleem zelf aan door de bevordering van thuiswerken, de invoering van flexibele werktijden voor het personeel en een flexibele logistiek. Als uiterste maatregel wordt het bedrijf verplaatst.

Bij 33 procent van het mkb is thuiswerken nu mogelijk; bij 51 procent van het mkb zijn flexibele werktijden ingevoerd. Vooral het thuiswerken is vergeleken met 2003 sterk toegenomen (met elf procent). De groei zit niet zozeer in de flexibele werktijden. Dat komt vooral door het feit dat het woonwerkverkeer als een minder groot probleem wordt ervaren dan het zakelijke relatie-verkeer, zo stelt EIM.