DEN HAAG - Het kabinet steekt geld in het opknappen van oude bedrijventerreinen. Maar eigenaren moeten zelf meer privégeld aantrekken om ervoor te zorgen dat de terreinen in goede staat blijven en niet langzaam verloederen.

PvdA-minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) zei dat donderdag in de Tweede Kamer in het debat over haar begroting. Het kabinet stelt tot en met 2013 400 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen van 6500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen, maar alleen als provincies en gemeenten hun bijdrage leveren. Cramer wil niet eindeloos geld uittrekken.

De investering sluit deels aan op een advies dat een werkgroep in september aanbood aan Cramer en minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken). Volgens deze taskforce is tot 2020 1,2 miljard nodig om 15.800 hectare verouderd bedrijventerrein te herstructuren.

Overaanbod
De taskforce hekelde het overaanbod van nieuwe terreinen waardoor bestaande slecht worden benut. Dat leidt tot verrommeling en verpaupering. Gemeenten zouden alleen maar nieuw terrein mogen aanleggen binnen een regionale aanpak, met een nadrukkelijke rol voor de provincie. Cramer steunt dat advies, blijkt uit schriftelijke antwoorden op Kamervragen.

In het debat verklaarde zij zich verder bereid te bekijken of de installatie van roetfilters voor diesels verplicht kan worden gesteld voor een betere luchtkwaliteit. Het CDA ging dat niet ver genoeg. Kamerlid Liesbeth Spies kondigde een motie aan. Zij wil dat de subsidies voor roetfilters vervallen zodra de Europese Commissie roetfilters alsnog verplicht stelt.

Verplichting
Onlangs floot de Europese rechter de commissie terug voor het feit dat zij in 2006 een Nederlands verzoek voor zo'n verplichting afwees. Spies wil 18 miljoen subsidie voor bestelwagens uit de begroting van 2009 voor iets anders inzetten. Dat hoeft niet een sloopregeling te zijn.

Daarover praat Cramer al met de autobranche, inclusief de financiering. De branche heeft 160 miljoen "op de plank liggen" voor de recycling van oude auto's, omdat die massaal worden geëxporteerd in plaats van dat ze worden aangeboden voor sloop.