DEN HAAG - Werkgeversorganisatie VNO-NCW is boos over een voorstel van coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie om bedrijven te verbieden bonussen uit te keren waarvan de hoogte afhangt van de aandelenkoers.

In een brief aan de Tweede Kamer en het kabinet stelt voorzitter Bernard Wientjes dat het plan het Nederlandse vestigingsklimaat zeer zal verslechteren. Ons land zou volgens hem bovendien internationaal volledig uit de pas lopen.

De werkgevers vinden dat een bonus die gekoppeld is aan de waardeontwikkeling van aandelen op langere termijn "volstrekt in lijn" is met wat in andere landen gangbaar is. Het voorstel frustreert volgens Wientjes bovendien het kabinetsbeleid om ondernemingen te laten doorgroeien.

Het initiatief van PvdA en ChristenUnie kan rekenen op voldoende steun in de Kamer. Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) is tegen.