AMSTERDAM - MKB-Nederland heeft een speciale helpdesk geopend waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen over (de gevolgen van) de kredietcrisis.

De vraagbaak is te vinden op MKB Servicedesk, een website waarop bedrijven op verschillende terreinen informatie en advies kunnen vinden.

MKB-Nederland heeft de nieuwe helpdesk opgezet naar aanleiding van het toenemende aantal telefoontjes van ondernemers sinds het uitbreken van de kredietcrisis. Op de website wordt antwoord gegeven op vragen als: 'Hoe ga ik om met een verwachte omzetdaling?', 'Hoe communiceer ik tegenslagen?' en 'Wat is precies een kredietcrisis?'.

Overleg
In het licht van de kredietcrisis voert MKB-Nederland structureel overleg met het kabinet en andere relevante partijen, waaronder de banken. Uitgangspunten daarbij zijn dat de investeringen op peil blijven, dat bedrijven daarom over voldoende liquide middelen kunnen beschikken en (dus) toegang tot krediet behouden.