AMSTERDAM - De daling van de werkloosheid is vrijwel tot stilstand gekomen. In september daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden nog met 3600, in oktober waren dat er nog maar negenhonderd.

Vorige maand stonden 480.000 mensen ingeschreven als werkzoekenden, 5,4 procent van de beroepsbevolking. Dat meldde het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) donderdag.

In de leeftijdsgroepen tot 27 jaar en 45 tot 65 jaar nam de werkloosheid licht af met respectievelijk 1,3 procent en 0,4 procent. In de categorie 27-45 jaar was sprake van een geringe stijging. Het aantal niet-werkende werklozen nam alleen af onder vrouwen.

Werkloosheid
De werkloosheid onder de Nederlandse beroepsbevolking was in de maanden augustus tot en met oktober 3,8 procent. In totaal kwam de werkloosheid uit op 294.000 personen, drieduizend meer dan in de drie maanden daarvoor, berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag tegelijk met het CWI.

De cijfers zijn voor seizoensinvloeden gecorrigeerd. In absolute cijfers nam de werkloosheid nog wel af van 4 procent naar 3,6 procent.

Gekeken over het afgelopen half jaar nam de werkloosheid nog wel af, met gemiddeld tweeduizend mensen per maand, maar de daling was minder sterk dan een jaar eerder. In 2007 bedroeg die afname nog zesduizend.

Vertraging
De groei van de economie is in de laatste twee kwartalen sterk vertraagd. Toch blijkt volgens het CBS uit een aantal indicatoren dat er nog steeds sprake is van een krappe arbeidsmarkt. De werkzame beroepsbevolking nam verder toe, zij het minder snel dan voorheen. Het aantal vacatures was eind derde kwartaal nog onverminderd hoog.