AMSTERDAM - Het management van de overheid moet meer visie tonen en moet de medewerkers meer motiveren en inspireren. Want op dit moment geven ambtenaren hun leidinggevenden maar ternauwernood een voldoende: een 5,9. Dit blijkt uit onderzoek van InOverheid.nl.

De website vroeg ambtenaren naar de kwaliteiten die zij in het management van overheidsorganisaties zoeken.

Daarop noemde 38 procent van de respondenten het hebben van een duidelijke visie als belangrijkste eigenschap. Op de tweede plaats, met 19 procent, komt het bepalen van duidelijke doelen. Ten derde: het stellen van de juiste prioriteiten (15 procent).

Verkeerde prioriteiten
Het management blijkt echter maar nauwelijks te voldoen aan die gewenste kwaliteiten: 65 procent van de ondervraagden vindt dat hun leidinggevenden de verkeerde prioriteiten stellen, 60 procent vindt dat het management geen duidelijke visie heeft en 59 procent mist duidelijke doelen in de organisatie.

Ook het vermogen om te inspireren is van belang: 'Een organisatie zonder gemotiveerde werknemers zal niet tot de gewenste resultaten komen', aldus één van de respondenten. Toch vindt maar liefst 67 procent van de ondervraagden dat het management hen niet inspireert of motiveert.

Ontevreden
De ontevredenheid onder ambtenaren over het management komt dan ook terug in de eindbeoordeling. De ondervraagden geven het hogere management gemiddeld een 5,9 als rapportcijfer. Het overheidsmanagement scoort hiermee net een voldoende.

Er zijn ook positieve geluiden: ambtenaren waarderen de persoonlijke interesse van hun direct leidinggevende, een eigenschap die 65 procent van de ondervraagden ziet terugkomen. Het merendeel van de respondenten vindt daarnaast dat hun baas helpt bij de ontwikkeling van medewerkers (54 procent) en de belangen van medewerkers behartigt (62 procent).