DEN HAAG - De Consumentenbond vindt dat banken hun hypotheektarieven moeten verlagen. De Europese Centrale Bank heeft sinds begin oktober haar rente met een vol procent verlaagd. De bond roept de banken op het voordeel van die verlaging te geven aan de consument en de hypotheektarieven te verlagen.

De renteverlaging door de ECB is bedoeld om de economie te stimuleren en niet om de zakken van de banken te spekken, stelt de Consumentenbond. Onderzoek van de bond onder veertig hypotheekverstrekkers heeft uitgewezen dat zij begin augustus gemiddeld bijna 1 procent opslag rekenden bij variabele hypotheken.

Half november hebben zij die opslag verhoogd tot gemiddeld bijna 2 procent. "Banken verdienen nu dus twee maal zoveel op deze hypotheken en consumenten moeten daarvoor betalen", aldus de bond.

Banken
De Consumentenbond vindt dat de minister van Financiën er scherp op moet toezien dat banken geen oneigenlijk gebruik maken van de goedkopere financieringsmogelijkheden die de renteverlagingen van de ECB bieden. Zo nodig moet de bewindsman ingrijpen.