DEN HAAG - De staatsschuld is gestegen naar recordhoogte. Door de reddingsoperaties in de financiële sector bedroeg de staatsschuld eind oktober 282,9 miljard euro.

Op Prinsjesdag bleek nog dat de staatsschuld volgend jaar zou dalen naar ongeveer 246 miljard euro, ofwel 39,6 procent van het bruto binnenlands product. De komende jaren zou de schuld als percentage zelfs dalen naar het laagste niveau sinds 1815. Met het kabinetsingrijpen bij banken en verzekeraars is de situatie flink veranderd.