Sommige mensen maken zich erg druk over ogenschijnlijk rommelige bureaus. Deze filers vinden van zichzelf dat ze een goed systeem hebben en elk nieuw informatieobject uitgebreid bestuderen en goed opbergen, fysiek of elektronisch.

Pilers werken vaak met meerdere stapels documenten en een overvolle inbox. Voor hen geldt het adagio ‘out of sight, out of mind'. Die stapel papier is gewoon onderhanden werk, voor korte en lange termijn. Een filer is gericht op ‘finding', een piler op ‘reminding'.

Filers zijn vaak onervaren medewerkers die nog niet goed weten welke informatie moet worden opgeslagen en welke niet. Het vinden van al die opgeslagen informatie blijft voor hen een probleem. Pilers stapelen vaak zeer bewust, ze weten exact welke stapel waarvoor dient.

De meeste pilers geven leiding aan een heleboel filers. Beide ordeningsmanieren werken adequaat.

Driedeling
Bij de elektronische desktop, met zaken als e-mail, bookmarks en documenten, zien we vaak een driedeling:

1. de totale filers, die echt alles direct archiveren;
2. de zware filers, die regelmatig alles opslaan, maar soms ook wachten tot ze tijd hebben;
3. de gelegenheidsfilers, voor wie archiveren geen hoge prioriteit heeft.

Problemen
De problemen ontstaan als je een structuur aan een ander wilt opdringen of als je gezamenlijke werkruimten (ook elektronisch) gaat gebruiken. Herkenning van de ordeningsvoorkeur van iemand is de eerste stap naar beter informatiegebruik.

Herken ook je eigen voorkeur per medium. Leer je omgeving waarom je deze opslagmethode gebruikt. Beide typen moeten eens met elkaar praten over hun voorkeuren, heel leerzaam.

Een grappig detail is dat binnen relaties de ene partner vaak een piler is en de andere een filer. En vind je iemands bureau een rommeltje: uit chaos is onze wereld ontstaan.