De financiële crisis dwingt bedrijven tot kostenreductie en daarmee margeherstel weer hoog op hun agenda te zetten. Een uitgelezen kans om een flinke schoonmaak te houden.

Door Radboud de Groot | PricewaterhouseCoopers

Langzaam maar zeker beseffen ook niet-beursgenoteerde ondernemingen dat zij niet immuun zijn voor de gevolgen van de financiële crisis. De bank kijkt ineens weer streng naar de ratio's, is terughoudend met (her)financiering en rekent hogere risicopremies.

Daarnaast staan de operationele marges onder druk. Enerzijds door de hogere prijs van energie en grondstoffen; anderzijds door toenemende loonkosten om het schaarse talent aan de onderneming te kunnen binden. En hoge marges zijn juist nu zo nodig, omdat omzet onzekerder wordt en geld duurder.

Kritische blik
Een kritische blik op zowel kosten als inkomsten kan ondernemingen echter helpen meer comfortabel door deze wat magere tijden te komen. Om met het eerste, de kosten, te beginnen: hoe lang moet je als bedrijf bijvoorbeeld nog doorgaan met verlieslatende activiteiten?

Een volgende stap is het stroomlijnen van processen en ten slotte volgt het reorganiseren van mensen en middelen . Een eenvoudige indicator om te beoordelen of kostenreductie perspectief biedt, is te kijken of de procentuele stijging van de kosten over de afgelopen drie jaar hoger is dan de procentuele stijging van de geprognotiseerde omzet.

Keuzes maken
Tegelijkertijd moet een bedrijf bekijken aan welke producten, diensten en/of klanten nu eigenlijk geld wordt verdiend. Vaak blijkt dat maar enkele klanten verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de winst. En dat op bepaalde klanten of projecten al jaren geld wordt verloren. Hierin keuzes maken kan ruimte scheppen.. Hoe pijnlijk de breuk met het verleden soms ook is.

Bij dit alles is het wel uitermate belangrijk dat ondernemingen vanuit hun sterkte blijven denken. Misschien is het voor sommige bedrijven die wel nog over middelen beschikken, nu zelfs het juiste moment om te investeren of een overname te doen. Het gaat niet alleen om snelle stappen, maar ook om strategische keuzes.

Radboud de Groot is partner bij PricewaterhouseCoopers en werkzaam in het segment private companies