AMSTERDAM - Een grote meerderheid van de Nederlandse commissarissen vindt dat er geen nieuwe wettelijke regelingen hoeven te komen voor de beloning van topbestuurders. Zelfregulering zou voldoende moeten zijn, zo blijkt uit onderzoek van Deloitte.

De commissarissen vinden dat zij meer invloed zouden moeten krijgen op de bestuurdersbeloningen. Daarmee zijn ze het eens met de aanbeveling van de commissie Frijns, die in juni 2008 een evaluatierapport uitbracht over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code (ook wel Code Tabaksblat genoemd).

De commissarissen denken niet dat fiscale maatregelen een stimulans vormen om de regels van de code strikter na te leven.

Aandeelhouders
Het vaststellen van topbeloningen moet echter een transparanter, inzichtelijker proces worden voor de aandeelhouders. Nog meer wetgeving of het opleggen van vaste bonussen zijn niet de middelen om de vermeende graaicultuur tegen te gaan, vindt een meerderheid van de toezichthouders.

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om dat te doen, maar die zijn nog lang niet ingeburgerd, zo stelt Deloitte. Zo kan men vooraf met de grootaandeelhouders overleg plegen over het vaststellen van het beloningspakket. Slechts vijftien procent van de commissarissen zegt dit echter toe te passen.

Scenarioanalyses
En nog niet de helft van de bedrijven werkt met scenarioanalyses, waarmee duidelijk wordt hoe een beloningspakket uitwerkt in allerlei denkbare situaties. Wel geeft zestig procent van de ondervraagde commissarissen aan met een plafond voor bestuurdersbeloningen te werken.

Naleving van de Corporate Governance code gebeurt volgens het onderzoek strikt. Maar liefst tachtig procent van de commissarissen is van mening dat de Code niet nog strakker zou worden toegepast indien dat wettelijk wordt afgedwongen.