AMSTERDAM - Het interne tuchtrecht van de brancheverenigingen van taxateurs stelt niets voor. Dat zegt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) naar aanleiding van de behandeling van klachtenprocedures tegen 58 taxateurs.

De betreffende taxateurs hadden in totaal 144 te hoge taxaties gedaan. Daardoor heeft het waarborgfonds bij de gedwongen verkoop van de betreffende woningen een extra schade geleden van circa vier miljoen euro.

Het WEW is vorig jaar in het kader van het tuchtrecht bij de brancheverenigingen van taxateurs (NVM, VBO, LMV en RVT) een klachtenprocedure gestart.

Berisping
Op dit moment, een jaar na de start van de procedure, zijn de klachten tegen 16 taxateurs gegrond, tegen 23 taxateurs ongegrond verklaard en zijn de klachten tegen 19 taxateurs nog in behandeling. Taxateurs waartegen één of meer klachten gegrond zijn verklaard, hebben een berisping gekregen.

"Dit resultaat is in alle opzichten verbijsterend," stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de stichting. "Het tuchtrecht van de brancheverenigingen blijkt nu een wassen neus. De procedures duren onaanvaardbaar lang en als een klacht uiteindelijk gegrond wordt verklaard, komt de taxateur weg met slechts een waarschuwing."

Branchebrede aanpak
Begin 2008 heeft het WEW er bij de brancheverenigingen op aangedrongen te komen tot een branchebreed gedragen centrale aanbesteding van taxatierapporten, waarbij de kwaliteit van de taxateurs en de rapporten wordt bewaakt. Hieraan zou een laagdrempelige garantieregeling gekoppeld moeten worden, waarop benadeelden van een foute taxatie een beroep kunnen doen.

De brancheverenigingen zijn hier tot op heden niet in geslaagd, zo laat het WEW weten. "Ook in de verliesdeclaraties over 2007 en 2008 zien wij weer verdachte taxatierapporten. De extra schade die wij hierdoor lijden, is onaanvaardbaar", stelt Schiffer. "Indien de brancheverenigingen van taxateurs niet snel tot een branchebrede aanpak komen, moet de overheid ingrijpen."