DEN HAAG - Nog steeds zit bijna 20 procent van de consumenten langer dan 24 uur zonder internetverbinding zodra ze overstappen van de ene naar de andere internetprovider. Dat aantal is ruim drie keer zo hoog als de norm die per 1 januari 2009 gaat gelden.

Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, die dat dinsdag liet weten. Ook zit ruim de helft van de overstappers bij wie de overstap niet goed verloopt, langer dan drie dagen zonder internet- en in sommige gevallen ook telefoonaansluiting.

Internetproviders zijn onderling overeengekomen dat vanaf volgend jaar niet meer dan 5 procent van de overstappers langer dan 24 uur geen internet heeft. Ook blijkt dat er bijna geen verschil is met het aantal consumenten dat problemen ondervindt bij het overstappen tussen twee adsl-aanbieders of tussen overstappers tussen kabel en adsl.

Pikant
Die uitkomst noemt de bond pikant, omdat er vaak van uitgegaan wordt dat de grootste problemen zich voordoen bij overstappen tussen twee adsl-aanbieders.

De Consumentenbond wil dat internetbedrijven extern onderzoek laten doen naar het behalen van de norm binnen het eigen bedrijf. Het onderzoek van de bond is gericht op de gehele markt. Er is niet gekeken naar individuele providers.