Onlangs in een gesprek met Bas van de Haterd over lifehacking, de netwerk- en informatiesamenleving en het Human Resourcesvak kwam naar voren dat lifehacking voor HR-managers een terrein is dat ze zouden moeten verkennen.

Enige stukjes uit het artikel dat hier te lezen (en te horen) is:
"Er zijn een paar hele grote veranderingen momenteel gaande die de wereld op zijn kop zetten. We gaan van een wereld van schaarste, waar al onze economische modellen op gebaseerd zijn, naar een wereld van overvloed. We vechten daarom steeds meer om aandacht. Ook gaan we van een wereld waar hiërarchische modellen de boventoon voeren naar netwerk modellen, die gebaseerd zijn op vertrouwen"

"De meeste mensen zijn inmiddels kenniswerkers, en voor die groep is lifehacking dan ook van belang. Het paradigma waar we in zitten is dat we met ons hoofd op dezelfde manier werken als in het industriële tijdperk met onze handen. We zijn gewend om op tijd op kantoor te zijn, niet te veel fouten te maken en dan ons salaris te maken, maar werken met kennis, werken met ons hoofd, heeft hele andere eigenschappen dan industrieel productiewerk. We moeten het begrip werk herdefiniëren."

Bureaucratie
"We zien steeds meer mensen het bedrijfsleven de rug toekeren vanwege alle bureaucratie en al het ‘gedoe'. Als je leuke dingen wil doen, van waarde zijn voor de wereld en jezelf en je wilt jezelf ook nog ontplooien moet je tegenwoordig niet meer voor een bedrijf gaan werken."

"In de al eerder genoemde netwerk modellen zie je dat kennis en informatie veel sneller rond gaat en met veel minder gedoe, en als een hoger opgeleide professional tegenwoordig ergens een hekel aan heeft is het bureaucratie en gedoe. Het top talent kiest daarom niet zomaar meer voor het bedrijfsleven"