AMSTERDAM - Het kabinet is positief over de gedachte van één onafhankelijk meldpunt waar zowel werknemers van de overheid als van bedrijven vermoedens van misstanden kunnen melden. Dit schrijft minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De kamer had het kabinet om een centraal meldpunt voor klokkenluiders gevraagd.

Op verzoek van het kabinet zullen de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid en de Raad voor het overheidspersoneelsbeleid hierover uiterlijk medio februari 2009 adviseren.

Overheid
Minister Ter Horst kondigt in de brief ook een nieuwe regeling aan voor klokkenluiders bij het rijk, de politie en defensie. Meer mensen, zoals gewezen ambtenaren en uitzendkrachten, kunnen melding doen van misstanden.

Ook wordt de definitie van het begrip misstand aangepast, zodat over meer zaken kan worden gemeld. Bovendien wordt het mogelijk om vertrouwelijk te kunnen melden. De regeling geeft in bepaalde gevallen aanspraak op compensatie van kosten voor juridische procedures als gevolg van een melding.

Eén model
Het rijk zal per 1 januari 2009 registreren volgens het landelijk model. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil ook andere overheidsorganisaties stimuleren om volgens ditzelfde model te werken.