DEN HAAG - De Tweede Kamer debatteert dinsdag met de ministers Wouter Bos (Fianciën), Maria van der Hoeven (Economische Zaken) en Piet Hein Donner (Sociale Zaken) over de wereldwijde financiële crisis en de gevolgen ervan voor Nederlandse bedrijven en huishoudens.

Het debat gaat vooraf aan een eerste verkennend overleg dinsdagavond tussen vertegenwoordigers van het kabinet, de werkgevers en de vakbonden.

Vooral de oppositiepartijen willen invloed uitoefenen op de kabinetsinzet voor het overleg met de sociale partners. Dat zal onder meer gaan over dreigend banenverlies en terugvallende omzetten in het bedrijfsleven. Het initiatief voor het spoeddebat in de Kamer kwam van SP-fractievoorzitter Agnes Kant.

Werktijdverkorting
Donner onderzoekt inmiddels of hij de regeling voor de werktijdverkorting kan openstellen voor bedrijven die in de problemen zijn geraakt door de kredietcrisis.

De bedoeling is dat dinsdag duidelijk wordt of inderdaad via deze regeling WW-gelden gebruikt kunnen worden om werknemers tijdelijk naar huis te sturen en zo getroffen bedrijven door deze moeilijke tijden heen te loodsen. Tot nu toe heeft Donner ruim dertig verzoeken voor werktijdverkorting gekregen van bedrijven.