AMSTERDAM – De oude generatie ondernemers is bereid om hard te werken, is behouden en op macht belust. Jonge ondernemers gaan daarentegen voor het geld en zijn innovatief. Dat zeggen Nederlandse ondernemers over zichzelf, zo blijkt uit een onderzoek naar generatieverschillen bij ondernemers.

Jong Management, de aan VNO-NCW gelieerde vereniging van jonge werkgevers en directeuren onder de 40 jaar, bracht gisteren via het Financieel Dagblad de resultaten van het onderzoek naar buiten.

Daaruit blijken geen grote of opmerkelijke verschillen tussen de jongere en oudere generatie ondernemers. Wel vindt het merendeel van de jongere generatie ondernemers dat bij de ‘ouderen' meer sprake is van een zogenaamd ‘glazen plafond' voor vrouwen dan bij de ‘jongeren'.

Macht
Verder vindt maar liefst de helft van de oudere ondernemers dat de jongere generatie vooral gedreven wordt door eigenbelang. Dit staat haaks op de mening van de jongere respondenten, waarvan 37 procent vindt dat vooral ouderen op macht belust zijn. Van de ouderen vindt 28 procent dat van zichzelf.

Daarnaast is een meerderheid van de entrepeneurs het eens met de stelling dat de jongere generatie meer met een ‘open mind' onderneemt oftewel meer ‘out of the box' denkt dan de oudere generatie. Dat blijkt ook uit het feit dat innovativiteit en creativiteit meer als kenmerken van de jongere generatie (ongeveer veertig procent) worden beschouwd dan van de oudere generatie (minder dan zeven procent).

Overeenkomsten
Passie voor het ondernemerschap en doorzettingsvermogen zijn kenmerken die bij beide generaties evenveel passen, zo stellen de onderzoekers. Daarin past ook de gedrevenheid waarmee alle ondernemers te werk gaan: ook dit is een kenmerk dat van toepassing is voor zowel oudere als jongere ondernemers.