DEN HAAG - Na maandenlange vertraging hebben de hogescholen toch hun definitieve fiat gegeven aan het akkoord met onderwijsminister Ronald Plasterk en de vakbonden voor leraren. Dat heeft het ministerie van Onderwijs maandag bekendgemaakt.

Volgens Plasterk zal volgend jaar onder andere 15 miljoen euro extra worden uitgetrokken om de lonen van docenten op hogescholen op te trekken. Vanaf 2010 bedraagt de extra investering 26 miljoen euro per jaar. Ook worden miljoenen in cursussen voor leraren gestoken.

Samen met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) besloot de HBO-raad (de koepel van hogescholen) in juli op het laatste moment om geen handtekening te zetten onder het akkoord met de vakbonden en Plasterk. Van de 1 miljard euro die de minister heeft uitgetrokken voor het verbeteren van de positie van leraren, gaat 26 miljoen naar de hogescholen.

MBO
Voor de middelbare opleidingen is op termijn 145 miljoen extra beschikbaar. In juli stelde het middelbaar beroepsonderwijs dat het bedrag niet genoeg was om de salarissen volgens de eisen van de vakbonden te verhogen.Een paar weken later bereikten de mbo-scholen toch een akkoord met de vakbonden.

Ook de HBO-raad vond dat de bonden meer eisten dan de kaders van de overeenkomst met Plasterk mogelijk maakte.