DEN HAAG - De Algemene nabestaandewet (Anw) loopt leeg, zo constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag in zijn webmagazine.

In de maand september van dit jaar werden 118.000 uitkeringen aan de naaste verwanten van overledenen verstrekt. Dat zijn er achtduizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS daalt het aantal ANW-uitkeringen al sinds de introductie ervan in 1996 gestaag met gemiddeld zeshonderd uitkeringen per maand.

Dat zou volgens het CBS komen omdat de eisen om in aanmerking te komen voor een uitkering voor mensen geboren na 1950 zijn aangescherpt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de ANW, is vorige week een campagne begonnen om de bekendheid met de wet te vergroten. Uit onderzoek van de SVB is gebleken dat mensen de wet simpelweg niet kennen.

Uitkering
De ANW kwam in 1996 in de plaats van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en is een stuk strenger dan die wet. Behalve voor mensen die geboren zijn voor 1950, voor hen geldt dat zij bij het overlijden van de partner altijd een uitkering krijgen ongeacht hun inkomen en ongeacht of zij kinderen hebben of niet.

Voor mensen van na 1950 gelden als zij hun partner verliezen wel voorwaarden. Zo krijgen ze alleen een uitkering als ze de zorg voor kinderen jonger dan achttien jaar hebben, de zogenaamde halfwezenuitkering. Of als ze voor meer dan 45 procent arbeidsongeschikt zijn.

De uitkering geldt voor mensen jonger dan 65 jaar, na de 65 jaar krijgt iedereen AOW, die vervangt de ANW. Ook kinderen, halwees of wees, krijgen gelden uit de ANW.