DEN HAAG - Milieu-inspecteurs, parkeerwachters, rioolwerkers en rattenbestrijders zouden beter moeten worden beschermd tegen toenemende agressie en geweld.

Dat blijkt uit een maandag verschenen rapport van de Arbeidsinspectie. Driekwart van de onderzochte overheidsorganisaties leeft namelijk de Arbowet voor medewerkers in de buitendienst niet goed na. De inspectie controleerde 148 gemeenten, vijf provincies, elf waterschappen en zes diensten van Rijkswaterstaat. 75 Procent was een of meer keer in overtreding. Van echte misstanden was geen sprake. Meestal volstond een waarschuwing of een eis.

Het gaat vooral om het ontbreken van maatregelen om agressie en geweld te voorkomen, terwijl de agressie tegen mensen met een publieke taak toeneemt. "Een verontrustende ontwikkeling", aldus de inspectie.

Valgevaar
De buitendienstmedewerkers lopen uiteenlopende risico's, zoals door onveilige machines, valgevaar bij het onderhoud aan bruggen en sluizen en zwaar tillen bij het opruimen van kadavers.

Gemeenten en provincies nemen daarnaast onvoldoende maatregelen tegen micro-organismen, die bijvoorbeeld bij ongediertebestrijders en rioolwerkers de ziekten van Lyme en Weil kunnen veroorzaken. Het belangrijkste probleem bij de waterschappen is dat wordt gewerkt met machines zonder veiligheidsvoorzieningen en met ondeugdelijke constructies.

De Arbeidsinspectie vindt de matige naleving van de Arbowet zorgwekkend en overlegt met de sectoren over meer aandacht voor en voorlichting over de risico's in de buitendienst. Diensten staan vaak niet stil bij die risico's of kennen ze niet.