AMSTERDAM - Mensen van dezelfde generatie kunnen het op de werkvloer beter met elkaar vinden dan met mensen van andere generaties. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos. De uitkomst van het onderzoek geeft inzicht in het gedrag van de medewerkers uit de verschillende leeftijdsklassen.

Volgens de onderzoekers heeft elke generatie zo zijn specifieke eigenschappen. De verschillen zouden op de werkvloer duidelijk tot uiting komen. In het onderzoek zijn vier generaties gedefinieerd. De traditionele generatie is momenteel tussen de 63 en 80 jaar oud, dit is de kleinste groep zowel in het kantoor als binnen de onderzoeksgroep.

De babyboomers variëren in leeftijd van 44 tot 62, mensen uit generatie X zijn tussen de 30 en 43 jaar oud en de jongste medewerkers, degenen uit generatie Y. Zij zijn 29 jaar of jonger. Die laatste groep wordt ook wel de Millenniumgeneratie of Einsteingeneratie genoemd.

Autoritair
Collega's uit de babyboomgeneratie worden gezien als wijs, maar kunnen ook autoritair zijn. Generatie X brengt de meest vriendelijke en behulpzame collega's voort. Ze hebben opportunistische trekjes, maar worden over het algemeen zeer positief beoordeeld door hun eigen en andere generaties.

Generatie Y wordt als vriendelijk beschouwd, maar is ook het meest opportunistisch van alle generaties, soms ronduit vervelend - dat vinden ze overigens zelf ook - en erg ambitieus. Wijsheid komt met de jaren. Collega's uit de Babyboomgeneratie (44-62 jaar) worden beschouwd als wijs, oogsten de meeste bewondering en zijn voor alle generaties een belangrijke bron van kennis. Alleen generatie Y geeft aan meer te leren van generatie X dan van de Babyboomgeneratie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat medewerkers hun netwerk voornamelijk opbouwen uit generatiegenoten. Blijkbaar is de band tussen leeftijdsgenoten sterker dan hiërarchie en worden er bruggen geslagen door organisatiestructuren heen. We beoordelen mensen van onze eigen generatie ook consequent positiever dan mensen uit andere generaties.

Netgeneratie
Millenials (geboren na 1978), ook wel Netgeneratie genoemd, hebben het meest uitgebreide netwerk. Hun netwerk spreidt zich vrij regelmatig uit over alle generaties, hoewel ook bij hen een (lichte) voorkeur naar de eigen generatie uitgaat. Deze generatie lijkt dan ook belangrijk als brug naar de andere generaties.

De belangrijkste reden om een zakelijke relatie aan te gaan met collega's is omdat je iets kunt leren van elkaar. Deze reden scoort hoger dan het argument dat het nu eenmaal bij het werk hoort. Vooral Millennials zoeken contact voor kennis, hulp bij het werk en feedback. Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom hun netwerk erg verspreid ligt over de verschillende generaties.

Mensen leggen op kantoor niet zozeer contact voor de gezelligheid. Het gaat ze vooral om er iets van te leren of hulp te krijgen. Dat is goed nieuws voor alle organisaties die kennisoverdracht hoog in het vaandel hebben staan.

Communicatie
Het onderzoek laat ook zien dat veel communicatie op kantoor een zakelijk karakter heeft. Dat wordt bevestigd gekeken wordt naar de meest voorkomende gespreksonderwerpen bij het koffiezetapparaat. Het werk scoort met afstand het hoogst. Daarna volgen de organisatie, familie en vrije tijd.

Het zal niemand verbazen dat Millennials veel meer dan andere generaties over vrijetijdsbesteding praten en veel minder over familie. "Managers hebben soms moeite met de trend om informele communicatie te bevorderen in het kantoor, omdat ze vrezen dat kostbare werktijd verloren gaat aan irrelevante koffiepraat. Maar deze uitkomsten bevestigen wat ook al uit andere onderzoeken bleek: op kantoor praten we voornamelijk over werk", zegt Annemieke Garskamp, werkplek kennisdeskundige bij Steelcase Benelux.

Liefde als gespreksonderwerp scoort laag. Wat volgens de onderzoekers niet wil zeggen dat het niet plaatsvindt: 16 procent van alle ondervraagden zegt ooit een liefdesaffaire gehad te hebben met een collega. Alleen Millennials scoren lager met 13 procent. Maar zij hebben dan ook minder tijd gehad dan de Generatie X en de Boomers.