DELFT - De koopvaardij merkt het altijd als een van de eerste sectoren als het slechter gaat met de economie. Logisch, wanneer consumptie en investeringen teruglopen, hoeft er minder verscheept te worden.

Het gaat nu zo hard dat er "alle aanleiding is alle andere onderwerpen irrelevant te verklaren", zei KNVR-voorzitter Tineke Netelenbos donderdag op een bijeenkomst in Delft. Het thema van de bijeenkomst was duurzaamheid in de zeescheepvaart. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) stelt nu dat hulp van de Nederlandse overheid bij het behouden van de positie van de Nederlandse reders die zaak ten goede zal komen.

De zeescheepvaart zit in zeer zwaar weer op dit moment. "Hadden we drie maanden geleden nog te maken met enorme wachtlijsten om een schip te bouwen, op dit moment ziet de wereld er heel anders uit", zei Netelenbos voorzichtig.

Achterstand
Er was natuurlijk al sprake van een economische teruggang, die wordt versterkt door de kredietcrisis. Daar bovenop hadden de reders en zeevarenden volgens de KNVR al langer te lijden onder een behoorlijke concurrentieachterstand. "Indien fiscale verbeteringen uitblijven dreigt het uitvlaggen van schepen naar het buitenland met alle gevolgen van dien."

Toch voelt de sector ook de druk om aandacht te schenken aan milieudoelstellingen, bijvoorbeeld om de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen. "Al was het alleen maar omdat anderen, zoals de EU en de vervolgafspraken van Kyoto, ons daartoe dwingen", aldus Netelenbos. Een commissie Milieuzaken zal zich daar in de toekomst over gaan buigen.