AMSTERDAM - Nuon snijdt zichzelf niet in de vingers door energiezuinige maatregelen te stimuleren. "Energiebesparing is ook business", stelt financieel directeur Doede Vierstra van het energieconcern in een interview met NUzakelijk.

"Enerzijds kost het omzet, anderzijds levert het wat op door de levering van zonnepanelen en zuinige ketels. Bovendien moeten we niet alleen aan onze eigen portemonnee denken, we hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid", aldus Vierstra. Maar hoewel Nuon fors inzet op duurzaamheid, zijn de doelstellingen voorlopig nog niet bereikt. "We kunnen er niet omheen dat conventionele opwekking een groot deel van ons portfolio uitmaakt."

Richtlijn
De Europese Commissie en de Nederlandse overheid hebben als richtlijn gesteld dat in 2020 20 procent van de energie duurzaam opgewekt moet worden. "We zitten nu op zo'n 4 tot 5 procent, dus we komen van ver. Alle projecten zullen in de loop van 2010 tot 2020 moeten gaan bijdragen aan het bereiken van dat percentage, maar de slagingskans is van een boel factoren afhankelijk", zo stelt de CFO.

Vierstra sluit zich dan ook aan bij de mening van scheidend Shell-topman Van der Veer die in het Financieele Dagblad stelde dat de CO2-uitstoot, alle goede bedoelingen van de politiek en het bedrijfsleven ten spijt, de komende jaren nog flink zal stijgen. "De vraag naar energie groeit nog steeds, daarin zal voorzien moeten worden. Er schuilt een grote uitdaging in om een omslag te maken, van meer dan 90 procent aan grijze energie naar 20 procent aan duurzame energie en om verspilling tegen te gaan."

De plannen voor emissiehandel, zoals de Europese Unie die wil invoeren, noemt de financiële topman dan ook een 'goede incentive'. "Het prikkelt bedrijven om bewust om te gaan met emissie en het is een effectieve manier om uitstoot tegen te gaan. Ik denk alleen dat er betere, fundamentele oplossingen te vinden zijn in bijvoorbeeld CO2-opvang en opslag."

Proef
Nuon is in dit kader in de Willem-Alexander Centrale in Buggenum bezig met een proef om CO2 af te vangen. Dit gebeurt door middel van vergassingstechnologie; CO2 wordt afgevangen voordat de fossiele brandstoffen verbrand worden, zodat het niet direct in het milieu terechtkomt. Als de proef slaagt, komt er een nieuwe centrale op basis van die techniek in de Groningse Eemshaven.
 
Daarnaast investeert het bedrijf in wind- en zonne-energie. Naast het windmolenpark voor de kust bij Egmond aan Zee, zijn er plannen voor een dergelijk park voor de kust bij Katwijk en in België, waar Nuon ook actief is. In 2006 heeft het concern bovendien Helianthos overgenomen, dat zonnecelfolie ontwikkelt, een alternatief voor zonnepanelen. Dit moet zonne-energie uiteindelijk aanzienlijk betaalbaarder maken.

Windparken
De offshore parken bij Katwijk en voor de Belgische kust zitten nog in het vergunningentraject. Hierbij werkt Nuon nauw samen met milieuorganisaties. "Dat doen we om het proces efficiënt te laten verlopen en elkaar niet nodeloos te vertragen. Bij windparken op zee bekijken we bijvoorbeeld de risico's voor vogels en proberen we de risico's zoveel mogelijk te beperken."

In kernenergie als alternatief ziet Vierstra niets. "Nuon heeft zich nooit op dat vlak begeven, daarvoor heb je hele specifieke kennis nodig en die hebben wij niet in huis. We hebben ook geen plannen in die richting."

Dit is deel vier in een 16-delige wekelijkse serie interviews met bestuursleden. De eerste vier richten zich op het thema duurzaamheid.

Eerdere afleveringen:
Accsys-topman rekent op duurzame doorbraak
‘Duurzaamheid is niet langer idealisme'
Fietsproducent Accell heeft de wind mee