AMSTERDAM - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is verbaasd over de omvang van de kapitaalinjectie die bankverzekeraar SNS Reaal ontvangt van de Nederlandse staat en van de Stichting SNS Reaal Beheer. De beleggersclub gaat ervan uit dat de maatregelen tijdelijk zijn.

De VEB noemt de kapitaalinjectie "opmerkelijk groot" in het licht van recente uitspraken van het bedrijf. Volgens de beleggersvereniging heeft SNS Reaal bij de presentatie van de halfjaarcijfers en in de media er telkens op gewezen weinig last te hebben van problemen met producten gelieerd aan de Amerikaanse aandelenmarkt.

"Blijkbaar stond SNS Reaal er toch minder florissant voor dan eerder aangegeven", concludeert de VEB. De vereniging wil dat aandeelhouders hierover opheldering krijgen.

De club wijst erop dat de overeenkomst van SNS Reaal met de staat in potentie negatiever voor aandeelhouders is dan de regelingen die met ING en Aegon is getroffen. In het geval van SNS Reaal kan in de toekomst sprake zijn van meer verwatering, wat betekent dat aandeelhouders eventuele winst over meer partijen moeten verdelen.