AMERSFOORT - De kosten voor waterschappen verschillen sterk in Nederland. Terwijl inwoners van het Drentse waterschap Reest en Wieden nog geen 30 euro per jaar kwijt zijn, betalen de ingezetenen van Zeeuws Vlaanderen met 325 euro bijna elf keer zoveel.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) van de aanslagen die vorig jaar werden opgelegd door de 26 schappen. De VEH noemt de verschillen "onverklaarbaar" en eist dat de financiën van de waterschappen worden doorgelicht.

Donderdag beginnen de waterschapsverkiezingen. Tot en met 25 november kunnen inwoners schriftelijk stemmen op kandidaten voor het bestuur van de schappen.

Omstandigheden
Volgens de Unie van Waterschappen baseert de VEH zich op verkeerde cijfers waardoor een "volstrekt verkeerde indruk" ontstaat. De aanslagen zijn per waterschap verschillend, maar dat komt doordat de fysieke omstandigheden niet dezelfde zijn. Of er veel of weinig water is, of gebieden hoog of laag liggen, de grondsoort en de mate van verstedelijking spelen mee.

Volgens de VEH blijkt uit een peiling van Gfk Intomart dat veel Nederlanders (72 procent) niet weten wat ze aan waterschapslasten kwijt zijn. Verder weten velen niet wat de schappen doen: meer dan een kwart verwart de organisaties met het waterleidingbedrijf. Volgens de peiling ziet 71 procent het nut van de verkiezingen niet in.