DEN HAAG - Een commissie gaat erop toezien of werkgevers doen wat ze hebben beloofd: Meer vrouwen in de top van de organisatie. Minister Plasterk (emancipatie) en staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) installeerden woensdag de Commissie Monitoring Talent naar de Top.

Inmiddels hebben 47 organisaties, die samen ruim 400.000 werknemers tellen, bij het ondertekenen van een handvest harde doelstellingen vastgelegd om meer vrouwen te laten doorstromen naar de top.

De monitoringscommissie, met als voorzitter oud-NS topman Aad Veenman, ziet erop toe of de werkgevers die doelstellingen waarmaken. De commissie rapporteert jaarlijks over de voortgang. Bovendien heeft die bevoegdheid deelnemers uit te sluiten van het handvest als blijkt dat ze ten onrechte goede sier maken met hun emancipatiebeleid.