UTRECHT - SNS Reaal krijgt een kapitaalinjectie van 750 miljoen euro van de Nederlandse staat. Dat maakte de bankverzekeraar donderdag bekend. De kapitaalbuffer van de bank was te klein geworden.

SNS Reaal is hiermee de derde Nederlandse financiële instelling die gebruikmaakt van het steunfonds van minister Bos (Financiën). De bank en verzekeraar uit Utrecht benadrukt in een verklaring dat het een "gezonde en solide" financiële instelling is. "Echter, in deze extreme omstandigheden vraagt de markt om extra zekerheden voor onze klanten, onze aandeelhouders en onze medewerkers."

Rente
In ruil voor de kapitaalinjectie krijgt de staat waardepapieren waarover SNS Reaal een rente moet betalen van 8,5 procent. De transactie heeft dezelfde opzet als die met bankverzekeraar ING en verzekeraar Aegon. Deze concerns kregen eerder injecties van respectievelijk 10 miljard euro en 3 miljard euro om de kapitaalbuffers te versterken.

Net als bij ING en Aegon wijst de staat twee commissarissen aan en ontvangt het bestuur geen bonussen over 2008. Eventuele vertrekregelingen worden beperkt tot één jaarsalaris. De commissarissen hebben vetorecht over belangrijke besluiten als de uitgifte of inkoop van aandelen en "strategische" transacties met een hogere waarde dan een kwart van alle uitstaande aandelen en reserves van het concern.

Stichting
Het eigen vermogen van SNS Reaal wordt extra verstevigd door een injectie van 500 miljoen euro door de Stichting Beheer SNS Reaal. In totaal trekt SNS Reaal daarmee 1,25 miljard euro aan vers kapitaal aan. Het bedrijf stelt dat het kapitaaltekort deels is veroorzaakt door de hogere eisen die de markt sinds het uitbreken van de kredietcrisis stelt aan het eigen vermogen van financiële instellingen.

SNS leed door de onrust op de financiële markten een verlies van 88 miljoen euro in het derde kwartaal. "Net als andere financiële instellingen moeten wij ook afboeken op onze aandelenportefeuille. Dat is, als je naar onze resultaten kijkt, de grootste blootstelling", verklaarde financieel directeur Ronald Latenstein van Voorst.

Desondanks stelt het bedrijf dat er de afgelopen maanden geen klanten zijn weggelopen. Er is volgens het concern zelfs sprake van een lichte groei in onder andere sparen, hypotheken en levensverzekeringen.

Aandeelhouders
Voor aandeelhouders van SNS Reaal betekent de ingreep dat ze aan het eind van dit jaar geen dividend krijgen uitgekeerd. Verder bestaat de kans dat de Nederlandse staat de waardepapieren in 2012 omzet naar gewone aandelen. Dit zou slecht zijn voor de positie van de huidige aandeelhouders, omdat eventuele winsten dan over meer partijen moet worden verdeeld. Bij opening van de beurs daalde het aandeel SNS Reaal 6,6 procent tot 4,67 euro.

Onderliggend blijft SNS Reaal goed presteren, zei Latenstein van Voorst. Toch erkende hij dat eerder gestelde winstdoelstellingen voor dit jaar en volgend jaar niet meer realistisch zijn. SNS Reaal streeft ernaar de winst elk jaar met 10 procent te laten stijgen.

Sjoerd van Keulen, de bestuursvoorzitter van SNS Reaal, wees in dat verband op de uitzonderlijke omstandigheden. "We gaan een recessie tegemoet die minstens twee jaar kan duren. Ook Nederland is niet immuun voor dat soort ontwikkelingen. Het heeft ook een effect op onze business."