NIJKERK - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) bekijkt of hij de regeling voor werktijdverkorting moet aanpassen voor bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de kredietcrisis. Dat heeft Donner woensdag gezegd in Nijkerk tijdens een bijeenkomst van de brancheorganisatie FME-CWM.

De CDA-bewindsman wees erop dat de regeling voor werktijdverkorting is bedoeld voor uitzonderlijke situaties, zoals de vuurwerkramp, waarbij wordt verwacht dat bedrijven te maken hebben met een tijdelijke dip in de productie. Werknemers krijgen tijdelijk een WW-uitkering, zodat werkgevers door de moeilijke tijd worden geloodsd zonder dat ze personeel hoeven te ontslaan.

Voorzitter Jan Kamminga van de FME-CWM die heeft aangedrongen op een verruiming van de huidige regeling, was tevreden over de toezegging van Donner. Kamminga stelde dat de minister "duidelijk snapt dat er wat moet gebeuren" en hij hoopt volgende week dinsdag tijdens het topoverleg tussen het kabinet, werkgevers en vakbonden uitsluitsel te krijgen van de bewindsman.

Donner
Maar Donner benadrukte, net zoals hij eerder heeft gedaan, wel dat werktijdverkorting niet bedoeld is om kwakkelende bedrijven in langdurige economische ontwikkelingen overeind te hoduen met WW-gelden. Dat zou de nodige aanpassingen en concurrentieverhoudingen verstoren en richt volgens hem uiteindelijk grotere schade aan.

Het is volgens de minister zonde om mensen langdurig in de WW te stoppen, terwijl nu ook veel werkgevers moeite hebben om voldoende geschikt personeel te vinden. Het zou volgens hem een goede zaak zijn als bedrijven die nu een beroep willen doen op de werktijdverkorting, investeren in scholing van hun mensen voor het geval zij toch op straat komen te staan. Zo moeten ze beter inzetbaar worden voor de vele onvervulbare vacatures die er nu zijn.

Mobiliteitscentra
Verder heeft Donner het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en uitkeringsinstituut UWV gevraagd zogeheten mobiliteitscentra op te zetten, zoals eerder in Limburg is gebeurd na grote ontslagrondes bij onder meer autofabrikant NedCar. In die centra kan per regio worden bekeken hoe werkgevers die overtollig personeel kwijt moeten, kunnen samenwerken met bedrijven die juist werknemers zoeken.