AMSTERDAM - De voordelen van pinnen zijn de meeste ondernemers wel bekend: meer veiligheid, service, gemak, snelheid e.d. Maar zij kijken - terecht - ook naar de kosten. EIM heeft casestudies uitgevoerd om uit te vinden wat het effect is van meer pinnen voor een individuele onderneming.

Bij het onderzoek stonden doorsnee MKB-bedrijven uit tien brancheclusters model. Zonder uitzondering blijkt dat deze ondernemingen voordeliger uit zijn met hun betalingsverkeer als het aantal betalingen met pin toeneemt.

De besparing loopt voor sommige voorbeeldbedrijven op tot enkele procenten van de omzet. In harde euro's gaat het voor een gemiddelde onderneming in alle onderzochte brancheclusters minimaal om een besparing van duizend euro per jaar op een kostenpost voor betalingsverkeer van - ook voor bedrijven met een kleine omzet - minimaal vijfenhalfduizend euro. Bij de nettowinstmarges die in de sectoren detailhandel, horeca en benzinestations gelden, is dit zeker een niet te verwaarlozen voordeel.

Kosten
De casestudies zijn gedaan als vervolg op een onderzoek dat EIM eerder in opdracht van de Nederlandsche Bank en de gezamenlijke toonbankinstellingen uitvoerde naar de kosten van het toonbankbetalingsverkeer. Toen bleek al dat er op macroniveau kostenbesparingen mogelijk zijn als er meer elektronisch betaald wordt.
­
Om na te gaan hoe meer pinnen uitpakt voor individuele ondernemers heeft EIM in opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (Stichting Beb) de tien casestudies uitgevoerd: vier voor segmenten binnen de horecabranche, een case in een versbranche, een supermarktcase, drie nonfoodcases en een benzinepompcase.

Voordeel
Er is bij deze bedrijven gekeken naar hun huidige kosten van het betalingsverkeer, de effecten van meer pinnen op die kosten, de effecten van pin-only en het voordeel dat behaald kan worden als ondernemers voor pinnen overschakelen op breedband.
­
De tien cases maken duidelijk dat nog aanmerkelijke bedragen kunnen worden bespaard op de kosten van het betalingsverkeer door omschakeling van contant betalen naar Pintransacties. Deze besparing wordt nog versterkt door omschakeling naar adsl.