DEN HAAG - Leegstand en verloedering maken oude bedrijventerreinen onaantrekkelijk voor ondernemingen, met als gevolg dat nog meer bedrijven hun heil gaan zoeken op nieuwe terreinen. Dat schrijft de Rekenkamer in het rapport Herstructurering bedrijventerreinen.

Van alle bedrijventerreinen is naar schatting een derde deel niet meer volwaardig bruikbaar en moeten ze worden aangepakt. Dit is vergelijkbaar met het herstructureren van een gebied met een oppervlakte van de hele gemeente Rotterdam. Succesvolle herstructurering vermindert de noodzaak om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen.

In de afgelopen twintig jaar is het ruimtebeslag van bedrijventerreinen meer dan verdubbeld: van bijna 45.000 hectare tot 97.000 hectare, of wel twee derde van de oppervlakte van de provincie Utrecht. Voor de rijksoverheid reden om verouderde terreinen te herstructureren, maar volgens de Rekenkamer gebeurt dat niet voortvarend genoeg: "In het huidige tempo doorgaan betekent dat het nog tientallen jaren duurt voordat het doel bereikt wordt."

Geld
Volgens de Rekenkamer bestaat landelijk onvoldoende inzicht in de omvang van het probleem. Bovendien blijkt in de praktijk dat er veel te weinig geld beschikbaar is. Het Rijk had voor de afgelopen acht jaar 400 miljoen euro gereserveerd om het probleem aan te pakken, maar er zijn miljarden nodig.

Inmiddels heeft een Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen advies uitgebracht aan de ministers Maria van der Hoeven (Economische Zaken) en Jacqueline Cramer (Ruimtelijke Ordening), maar de Rekenkamer staat nog niet te juichen. Het advies gaat in de goede richting, maar de financiering en de aangedragen oplossingen zijn nog niet helder uitgewerkt, staat in het rapport.