DEN HAAG - Werknemers die nu aanspraak maken op een pensioen opgebouwd met een beleggingsverzekering zouden door de kredietcrisis moeten worden uitgezonderd van de regel dat ze de hoogte van die uitkering voor de rest van hun leven moeten vastleggen.

De VVD heeft minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken gevraagd een termijn van vijf jaar in te stellen waarna deze werknemers de hoogte opnieuw kunnen vaststellen. Door de daling van de aandelenkoersen en de rente is het opgebouwde tegoed van mensen met een pensioenbeleggingsverzekering momenteel veel minder.

"Daardoor pakt de levenslange pensioenuitkering die zij nu aankopen fors lager uit dan onder normale marktomstandigheden het geval zou zijn geweest", aldus Aegon-directeur Herman Kappelle. De verzekeraar is een van de aanbieders van de beleggingsverzekeringen.

Pensioengeld
Het gaat om zelfstandige ondernemers die op deze manier in hun eigen pensioenopbouw hebben voorzien en om werknemers in vaste dienst die een regeling met hun werkgevers hebben dat zijn hun pensioengeld zelf apart leggen.

"Het is zuur dat deze mensen gedupeerd worden door een wet die stelt dat ze hun pensioenuitkeringen nu voor de rest van hun leven al moeten inkopen terwijl hun gespaarde tegoed minder waard is geworden", aldus VVD-Tweede Kamerlid Stef Blok. Hij diende deze week vragen in over de kwestie bij Donner.

Uitkering
Daarin pleit hij ervoor dat houders van een dergelijke verzekering die nu met pensioen gaan een zogenoemde knip mogen maken bij de vaststelling van hun uitkering. Hierdoor worden ze in staat gesteld om eerst voor de komende vijf jaar pensioen aan te kopen. Na die periode, in de veronderstelling dat de economie weer is aangetrokken, zouden zij dan de uitkeringen voor de overige termijn kunnen vastleggen.

Blok kon niet vertellen om hoeveel mensen het gaat.