TOKIO - De uitstoot van broeikasgassen in Japan is nog nooit zo hoog geweest. Dat heeft de Japanse regering woensdag bekendgemaakt.

Japan moet volgens de zogeheten Kyoto-afspraken de CO2-uitstoot 6 procent verminderen in 2012, vergeleken met 1990. Het niveau lag echter tot maart dit jaar 9 procent hoger.

De toename zou mede zijn veroorzaakt doordat de grootste kerncentrale ter wereld moest worden gesloten nadat die beschadigd was tijdens een aardbeving. Andere energiecentrales, die meer broeikasgassen uitstoten, werden ingeschakeld om te voorzien in de stroombehoefte van Japan.

Verplichting
Mogelijk leidt de recorduitstoot van CO2 tot verplichte maatregelen in Japan om die te verminderen. In tegenstelling tot de Europese Unie heeft Japan bedrijven nooit gedwongen maatregelen te nemen om minder broeikasgassen uit te stoten.

Broeikasgassen zoals CO2 zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. In december staat een nieuwe top gepland in Kopenhagen, Denemarken. Landen gaan dan proberen aanvullende afspraken te maken om de Kyoto-doelen te halen.

Meer dan 190 landen hebben afgesproken dat er volgend jaar een nieuw wereldwijd verdrag over het klimaat moet komen. Dat moet de opvolger worden van het Kyoto-protocol, dat in 2012 afloopt.