AMSTERDAM - Internationalisering van het MKB - zowel via import als via export - stimuleert product- en diensteninnovatie. Bovendien verschaft het bedrijven toegang tot schaarse bronnen van arbeid, kapitaal en kennis. Dat blijkt uit een proefschrift van een van de onderzoekers van EIM.

Innovatiebeleid en beleid voor internationaal ondernemen moeten daarom nauw op elkaar afgestemd worden, stelt onderzoeker Jolanda Hessels.

Ook moet er meer aandacht komen voor import in het beleid voor internationaal ondernemen.

Economische groei
Uit het onderzoek blijkt dat exportgerichte bedrijven een grotere bijdrage aan economische groei leveren dan ondernemingen die zich alleen op de binnenlandse markt richten. Bovendien krijgen ze door te exporteren toegang tot nieuwe kennis en nieuwe technologieën.

En dat draagt bij aan de kwaliteit van deze ondernemingen: ze zijn innovatiever en hebben meer hoogwaardig menselijke kapitaal. Exportgerichte nieuwe ondernemingen spelen daardoor een belangrijke rol in het vergroten van economische diversiteit, het bevorderen van concurrentie en in het genereren van 'kennis spillovers'.

Aanstekelijk
Ook heeft de aanwezigheid van internationaal actieve bedrijven een stimulerend effect op de internationalisering van andere ondernemingen. Ze vormen bijvoorbeeld een belangrijke bron van kennis over ondernemen in het buitenland. Hierdoor gaan kleine en nieuwe bedrijven ook sneller exporteren.

Volgens Hessels kunnen overheden een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van dergelijke spillover effecten, bijvoorbeeld door het stimuleren van netwerkvorming. Op 13 november a.s. zal ze haar proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verdedigen.