AMSTERDAM - Mensen die langer dan een jaar werkloos zijn, moeten in de toekomst een baan op ieder niveau accepteren, ook als het loon lager is dan de uitkering. Het nieuwe loon wordt dan wel aangevuld met de WW-uitkering.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

De nieuwe regels moeten werklozen stimuleren om actiever op zoek te gaan naar werk. Het is de bedoeling dat de wet op 1 juli 2009 ingaat. Per jaar zullen naar schatting 5.000 mensen via het UWV een werkaanbod krijgen.

UWV
Als de nieuwe wet wordt aangenomen, kan het UWV in overleg met de betrokken werkgevers beschikbare banen aan langdurig werklozen aanbieden.
De werkgever neemt uiteindelijk het besluit om de werkloze aan te nemen.

Het kabinet heeft de richtlijn passende arbeid deze zomer in overeenkomstige vorm aangepast. Voor mensen die na 1 juli 2008 werkloos zijn geworden, is na een jaar alle arbeid passend. Weigeren zij een werkaanbod omdat het onder hun niveau ligt of het lager beloond wordt dan hun vorige baan, dan heeft dit gevolgen voor de WW-uitkering.