AMSTERDAM - Als een werknemer zijn baan kwijtraakt, maakt het voor de duur van de werkloosheid niet uit of de werknemer bij een groot of klein bedrijf werkzaam was. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek uitgevoerd in opdracht van minister Van der Hoeven van Economische Zaken.

Grote bedrijven blijken meer tijd en geld uit te trekken voor training en cursussen voor medewerkers dan kleine bedrijven. Toch lijkt dit geen verschil te maken bij het vinden van een nieuwe baan, aangezien de cursussen vaak alleen interessant zijn voor het bedrijf waar de werknemer werkzaam was.

Bij de hoogte van het salaris blijkt de grootte van het bedrijf waar de werknemer eerder werkzaam was geen rol te spelen. De salarissen worden voornamelijk bepaald aan de hand van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

Oudere werknemers
Verder blijkt dat oudere werknemers in het mkb langer doorwerken dan werknemers bij grote bedrijven. De oorzaak is dat bij grotere bedrijven er meer mogelijkheden zijn om vroegtijdig te stoppen met werken dan bij kleinere bedrijven.

Toch vinden oudere werknemers na werkloosheid eerder een nieuwe baan in een klein bedrijf, terwijl jongeren vaker bij een groot bedrijf terecht komen.