AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) geeft pensioenfondsen meer tijd om aan te geven hoe zij hun eigen vermogenspositie gaan verbeteren. De fondsen hoeven pas op 1 april met een zogenoemd herstelplan te komen.

Dit heeft DNB maandag bekendgemaakt na overleg met de pensioenfondsen. Het besluit bouwt volgens de centrale bank voort op de oproep van begin oktober om geen overhaaste beslissingen te nemen.

"De huidige volatiliteit op financiële markten en gebrekkige liquiditeit in meerdere relevante deelmarkten maken een goede inschatting van de te nemen maatregelen moeilijk", aldus DNB in een toelichting.

Dekkingsgraad
Normaal gesproken hebben pensioenfondsen enkele maanden de tijd om een herstelplan bij DNB in te dienen als hun vermogens te sterk zijn aangetast. Vorige maand bleek echter dat de dekkingsgraad, de mate waarin fondsen aan hun pensioenverplichtingen kunnen voldoen, schrikbarend snel was gezakt door de malaise op de beurzen. Daardoor dreigden de fondsen op korte termijn al met maatregelen te moeten komen.

Bij veel pensioenfondsen is de dekkingsgraad vorige maand zelfs onder de grens van 105 procent gezakt, zo liet DNB-president Nout Wellink onlangs weten. Gemiddeld bedraagt de dekkingsgraad van pensioenfondsen in Nederland 109 procent.

Het uitstel voor het indienen van een herstelplan geldt niet voor pensioenfondsen die volgens DNB "naar verwachting over onvoldoende herstelvermogen beschikken".