DEN HAAG - De Consumentenbond roept de Eerste Kamer op een stokje te steken voor de invoering van slimme energiemeters, omdat dit in strijd zou zijn met de privacy.

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) wil dat alle Nederlanders nieuwe gas- en elektriciteitsmeters krijgen, die het energiebedrijf bijna voortdurend op afstand kan aflezen. Dit moet leiden tot betere informatie aan de consument over het verbruik en daarmee tot energiebesparing.

De Consumentenbond wil niet dat "achter de voordeur" wordt gekeken of mensen thuis zijn en welke apparatuur er is. De bond is al langer tegen de slimme meter, omdat die de consument op kosten zou jagen en alleen voordeel biedt voor de energiebedrijven.

Onderzoek
De Consumentenbond heeft de Universiteit van Tilburg opdracht gegeven tot een onderzoek en daarvan is de conclusie dat het wetsvoorstel vanwege de privacy in strijd is met het Europese Verdrag van de rechten van de mens.

Van der Hoeven heeft haar wetsvoorstel laten toetsen door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dat in ons land waakt over de privacy. De kritiek van het CBP leidde tot aanpassing van het wetsvoorstel.