De toegestane maximale aftrek van betaalde lijfrentepremies bij een pensioentekort is afhankelijk van de jaarruimte en/of de reserveringsruimte van de belastingplichtige.

Jaarruimte
Als u in 2007 naast de opbouw van uw AOW onvoldoende oudedagsvoorzieningen hebt opgebouwd, dan kunt u in 2008 gebruikmaken van de jaarruimte. Tenminste als u aan het begin van 2008 nog geen 65 jaar was.

De jaarruimte is het verschil tussen uw daadwerkelijk opgebouwde voorzieningen in 2007 (vermenigvuldigt met 7,5) en de norm. Deze norm is gesteld op 17 procent van uw premiegrondslag. De premiegrondslag is grofweg gezegd uw inkomen in 2007 min de AOW-franchise.

De maximale premiegrondslag is in 2008 verlaagd naar 104.806 euro. Hierdoor is de jaarruimte in 2008 maximaal 17.817 euro. De jaarruimte moet worden verminderd met eventuele vrijwillig betaalde pensioenpremies die u in 2007 uit uw spaarloon heeft betaald.

Voorbeeld
De heer A geniet in 2007 10.000 euro als winst uit onderneming en 30.000 euro als belastbaar loon (uit dienstbetrekking). De premiegrondslag van A is € 40.000 (geen rekening houdende met de AOW-franchise). Zijn maximale jaarruimte is 17% daarvan, ofwel 6.800 euro. De aangroei van de pensioenaanspraken in 2007 bedroeg volgens opgave van het pensioenfonds 350 euro.

De maximale jaarruimte van 6.800 euro moet worden verminderd met 7,5 x 350 euro = 2.625 euro. Maximaal aftrekbaar in 2008: 4.175 euro.

Tip
Per 1 januari 2009 wordt de maximumpremiegrondslag voor lijfrenten verhoogd naar 153.221 euro, waardoor de mogelijkheden voor pensioenopbouw via het lijfrenteregime worden verhoogd.

Reserveringsruimte
Had u in de periode 2001 tot en met 2007 in een of meer jaren jaarruimte waarvoor u in die jaren geen lijfrentepremies hebt betaald? Dan kunt u alsnog in 2008 tot een bepaald bedrag aan betaalde lijfrentepremies aftrekken. Dit bedrag heet de reserveringsruimte. De reserveringsruimte is maximaal 6.590 euro (2008). Als u op 1 januari 2008 55 jaar of ouder bent, dan is de reserveringsruimte maximaal 13.016 euro.

De Belastingdienst plaatst ieder jaar een Rekenprogramma lijfrente op haar website. Met dit programma kunt u exact berekenen hoeveel lijfrentepremie u maximaal mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Let op

  • Voor aftrek van betaalde lijfrentepremies moet men altijd een berekening maken van de jaarruimte en/of de reserveringsruimte. Er bestaat namelijk geen vast bedrag meer dat men zonder berekening kan aftrekken.
  • U kunt ook een pensioentekort hebben als u in loondienst normaal pensioen opbouwt. Het tekort kan bijvoorbeeld zijn ontstaan door salarisschommelingen en bij wisseling van baan.