AMSTERDAM - Ouders krijgen vanaf 2009 maximaal 650 euro per maand van de fiscus terug als zij ouderschapsverlof opnemen om voor hun kind te zorgen. Dat is het gevolg van de maatregel die minister Rouvoet in zijn Gezinsnota treft om het ouderschapsverlof aantrekkelijker te maken.

Vanaf 1 januari 2009 krijgen ouders ook de zogeheten ouderschapsverlofkorting als zij met verlof gaan, maar geen gebruik maken van de levensloopregeling. Daarvoor is 30 miljoen euro gereserveerd in 2009, liet minister Rouvoet gisteren desgevraagd weten. Dat is extra geld.

Nu krijgt vrijwel niemand de fiscale ouderschapsverlofkorting omdat deze gekoppeld is aan de levensloopregeling. Minder dan tien procent van de werknemers maakt gebruik van de levensloopregeling en zeker niet altijd om voor de kinderen te zorgen . Volgend jaar hebben alle nieuwe gebruikers recht op die korting, los van de levensloopregeling.

Ouderschapsverlofkorting
De ouderschapsverlofkorting wordt berekend door het aantal uren ouderschapsverlof in het kalenderjaar te vermenigvuldigen met een bedrag van 50 procent van het bruto minimum uurloon per opgenomen verlofuur. Globaal komt dat neer op maximaal 650 euro per maand per ouder, hebben ambtenaren becijferd.
26 weken verlof

Alle ouders kunnen vanaf 1 januari 2009 voor ieder kind onder de acht jaar 26 weken verlof opnemen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van huidige 13 weken. Twee ouders kunnen straks samen 1 jaar verlof per kind opnemen met minder inkomensverlies.

Het kabinet wil de opname van ouderschapsverlof ook flexibiliseren zodat vaders of moeders het bijvoorbeeld niet in één keer hoeven op te nemen. De verwachting is dat meer ouders verlof opnemen als zij dat in brokstukken kunnen doen, uitgespreid over een langere periode. Dat zal worden opgenomen in een notitie van minister Donner van Sociale Zaken.