AMSTERDAM - Het overgrote deel (95 procent) van de zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) kiest vrijwillig en bewust voor het zelfstandig ondernemerschap. Daarnaast ervaren ondernemers de eigen verantwoordelijkheid als positief.

Dit staat in een reactie van ministerie Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het onderzoek naar motieven voor zelfstandig ondernemerschap. Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandigen geen onnodige belemmeringen ondervinden bij het uitoefenen van hun werk.

Het kabinet heeft de motieven van zelfstandig ondernemerschap onderzocht, onder meer om te weten te komen in hoeverre zelfstandigen door werkgevers gedwongen worden voor het zzp-schap te kiezen. Werkgevers hoeven voor zzp'ers geen werknemersverzekeringspremies af te dragen.

Gedwongen
Dit gedwongen 'zzp-schap' blijkt slechts bij 1,2 procent van de zzp'ers het geval. Daarnaast kiest een kleine groep (3,6 procent) voor het ondernemerschap omdat zij geen andere manier ziet om zelf inkomen te verwerven. Dit zijn vaak mensen met een uitkering.

Veruit de meesten kiezen weloverwogen en vanwege de kansen voor het ondernemerschap. De zzp'ers zijn vrijwel allemaal tevreden over hun situatie. Zzp'ers hebben meerdere opdrachten en worden vaak ingehuurd vanwege hun specifieke kennis, hun flexibiliteit en vaak omdat er geen (vast) personeel te krijgen is.

Verantwoordelijkheid
Het kabinet heeft, net als voor andere burgers, ook voor zzp'ers een verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en gezondheid. Maar het ziet geen reden om nieuwe collectieve beschermingsmaatregelen voor zelfstandigen in te voeren.

Een zelfstandige kiest juist bewust voor het dragen van verantwoordelijkheid en dat brengt ook risico's met zich mee. Juist de eigen verantwoordelijkheid wordt door ondernemers als positief ervaren, zo blijkt uit het onderzoek.
­
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête onder 1600 zelfstandige ondernemers. Specifiek is gekeken naar de groep die qua aard van het werk kan worden vergeleken met werknemers. In totaal telde Nederland in 2008 bijna één miljoen zelfstandigen. Het zelfstandig ondernemerschap is sinds 1998 met circa 35 procent toegenomen.