DEN HAAG - De SP wil dat de kosten van incasso van achterstallige betalingen niet hoger uitpakken dan 15 procent van het verschuldigde bedrag. Volgens SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut worden nu vaak woekertarieven gevraagd.

Mensen weten volgens haar nauwelijks waarvoor ze betalen omdat rekeningen niet gespecificeerd zijn. Omdat er sprake is van een vrije markt, kunnen incassobureaus vragen wat ze willen, aldus de SP.

"Iedereen kan zomaar beginnen met het innen van geld voor een ander. Dit brengt risico's met zich mee en de praktijk wijst uit dat er te veel misgaat", zegt Karabulut maandag. Ze heeft een reeks voorstellen gepresenteerd. Zo zou het verschuldigde bedrag niet vaker dan een keer met incassokosten moeten worden verhoogd.