Er zijn een aantal mogelijkheden om uzelf of een ander te verzekeren van extra inkomen in bepaalde situaties. Eén van de bekendste voorbeelden is het afsluiten van een lijfrentepolis om bijvoorbeeld extra inkomen vanaf uw pensionering te krijgen.

De lijfrente is een levensverzekering waarvoor u periodiek premie of eenmalig een koopsom betaalt aan een verzekeringsmaatschappij. De lijfrente bestaat uit een opbouw- en een uitkeringsfase. De keuze bestaat uit polissen die uitkeren als u met pensioen gaat, die uitkeren na u overlijden aan nabestaanden of die uitekeren indien u arbeidsongeschikt raakt.

De lijfrentepremie is in box 1 (inkomen uit werk en woning) van uw aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar. Het belastingvoordeel is afhankelijk van het tarief waarin uw valt. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer voordeel uw van deze aftrek hebt.

Bovendien is het opgebouwde kapitaal niet belast in box 3. De later te ontvangen uitkeringen worden in box 1 (inkomen uit werk en woning) belast.

 Aftrek
De aftrek is, meestal, gemaximeerd en aan voorwaarden gebonden. Heeft u weinig pensioen opgebouwd dan kunt u een hoger bedrag aftrekken dan iemand die al wel een redelijke pensioenvoorziening heeft opgebouwd.

De premies zijn aftrekbaar in uw aangifte over 2008 als u deze in 2008 betaalt. Maar ook als u premies betaalt na 31 december 2008 maar vóór 1 april 2009 mag u de premies aftrekken in 2008. Voor aftrek is voldoende dat u de lijfrenteverzekering vóór 1 april 2009 bij de verzekeringsmaatschappij heeft aangevraagd en dat de premies voor die datum zijn betaald. Die premies kunt u dan vanzelfsprekend niet nog eens in 2009 aftrekken.

Terugwenteling van premies die u heeft betaald voor lijfrenten waarbij een oudedagsreserve en/of een stakingswinst wordt omgezet in een lijfrente is ook mogelijk. Hiervoor geldt een termijn van 6 maanden. De premies die betaald zijn vóór 1 juli 2009 kunnen in 2008 in aftrek worden gebracht.

Let op

  • Betaalt u minder premies dan u aan jaarruimte of reserveringsruimte heeft? Dan mag u niet méér aftrekken dan de daadwerkelijk premie.
  • Betaalt u meer premies dan u mag aftrekken? Dan behoort een deel van de lijfrenteverzekering (dat behoort bij het niet-aftrekbare deel van de premie) tot uw bezittingen in box 3. Over de waarde van dat deel moet u dan mogelijk belasting in box 3 (vermogensrendementsheffing) betalen. Als u de uitkeringen uit dat deel ontvangt dan hoeft u daarover geen belasting in box 1 te betalen.

Onderwerpen
Achtereenvolgens worden in deze special de volgende onderwerpen behandeld:

- Lijfrenten voor (nabestaanden)-pensioen
- Jaar- en reserveringsruimte
- Afname oudedagsreserve door aankoop lijfrente
- Extra lijfrentepremie-aftrek bij stakende ondernemers
- Lijfrenten voor invalide (klein)kinderen
- Arbeidsongeschiktheid
- Als de lijfrentepolis expireert
- Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
- Banksparen

In deze special worden slechts de hoofdlijnen van de lijfrente-premie-aftrek behandeld. Als u exact wilt weten of een verzekering aan de fiscale voorwaarden voor aftrek voldoet? Neemt u dan contact op met uw verzekeraar of financieel adviseur.