AMSTERDAM - Veel fruittelers nemen onverantwoorde risico’s bij het werken in koelcellen voor de opslag van producten. Dat zegt de Arbeidsinspectie naar aanleiding van verkennende inspecties. Daaruit bleek dat meer dan de helft van de zestien bezochte bedrijven zijn zaken niet op orde heeft.

Zo waren de meeste bewaarcellen niet op slot. Ook namen telers bij het nemen van monsters te weinig veiligheidsmaatregelen.

In vijf gevallen waren de tekortkomingen zo ernstig dat de Arbeidsinspectie overging tot een stillegging. Er mocht niet worden gewerkt tot het bedrijf veiligheidsmaatregelen had genomen.

Gevaarlijk
Appels en peren worden na de oogst opgeslagen in koelcellen waarin het zuurstofgehalte kunstmatig verlaagd is om de rijping van het fruit stop te zetten. In die atmosfeer kunnen mensen niet overleven: één ademteug is al genoeg om het bewustzijn te verliezen. Zonder hulp overlijdt het slachtoffer binnen twee minuten.

Daarom gelden strenge regels voor het werken met dit soort bewaarcellen. Zo moeten alle deuren en andere toegangsopeningen op slot zitten en mag niemand de cellen binnen zolang het zuurstofgehalte niet op een normaal peil is gebracht.

Ongeval
Aanleiding voor de controles was een ongeval in de lente van vorig jaar, waarbij twee Poolse werknemers door verstikking om het leven kwamen. Een van hen ging de cel binnen door een luik in het plafond, waarschijnlijk om wat appels te pakken.

Toen deze man maar niet terugkwam, ging de ander kijken wat er aan de hand was. Hij zag zijn collega in de cel liggen en probeerde hem te helpen. Daarbij kwam hij eveneens om het leven.