AMSTERDAM - De werktijd van werknemers van bedrijven die in de problemen komen, moet tijdelijk worden verkort. Voor de niet-gewerkte uren kunnen werknemers een tijdelijke WW-uitkering krijgen.

Dat is een van de vijf voorstellen die de SP zondag doet om de economische gevolgen van de kredietcrisis te beperken.

Eerder deze week bleek dat werkgevers, werknemers en het kabinet al weken met elkaar in gesprek zijn om een ontslaggolf in Nederland te voorkomen. Werktijdverkorting is een van de punten die zij serieus bespreken. Vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW staan in principe positief tegenover versoepeling van de regeling voor werktijdverkorting. Dit kan worden vergezeld van een scholingsplicht. De SP wil zo snel mogelijk een debat met het kabinet hierover.

Zwaksten
SP-fractievoorzitter Agnes Kant laat in een toelichting weten dat na het redden van de banken, het kabinet banen en inkomens moet beschermen van de mensen die de tol dreigen te betalen van de kredietcrisis. "Volgens president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank gaat de crisis de zwaksten het hardst treffen. Onacceptabel. Het kabinet moet hen beschermen."

De wet voorziet al in arbeidstijdverkorting en is eerder van stal gehaald tijdens de MKZ-crisis en in de reisbranche na de Sars-uitbraak in Azië. KLM maakte er aanspraak op na de aanslagen op 11 september 2001 en Philips nadat de markt voor halfgeleiders instortte.

Een bedrijf moet de verkorting bij het UWV aanvragen voor een periode van zes weken en die kan worden verlengd tot maximaal dertig weken. Volgens de SP kan dit voorkomen dat bedrijven ten onrechte failliet gaan. De kredietcrisis kan niet worden gerekend tot het normale ondernemersrisico, vindt de SP.

Misbruik
De regeling voor werktijdverkorting zou ook uitzendkrachten ten goede moeten komen. Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van werktijdverkorting moet goed worden gecontroleerd of een bedrijf wel onvoldoende middelen heeft om de crisis door te komen.

Kant stelt ook voor de doorwerkbonus en premiekorting voor 62-plussers niet in te voeren. "We spelen dan volgend jaar ruim een half miljard vrij voor koopkrachtbehoud." Daarnaast wil zij dat aan pensioenfondsen zo nodig een lening verstrekt om de koopkracht van gepensioneerden in stand te houden.

Kant wil ook dat de overheid investeringen in bijvoorbeeld spoor, woningen en innovatie vervroegt, omdat hiermee ook banen worden gecreëerd.