SAO PAULO - Een nieuwe financiële architectuur is nodig in de wereld om te kunnen reageren op de verdieping van de financiële crisis. "We moeten de verleiding weerstaan om eenzijdige maatregelen te nemen."

Dat zei de Braziliaanse president Luis Inácio Lula da Silva zondag op de tweede dag van een samenkomst van internationale ministers van Financiën en vertegenwoordigers van centrale banken in Brazilië.

De toppolitici willen tijdens de bijeenkomst tot voorstellen komen, die hun collega's volgende week kunnen meenemen tijdens een top in Washington van de G20 over de financiële crisis. De G20 wordt gevormd door de negentien belangrijkste economieën in de wereld en de Europese Unie.

Zoellick
Da Silva werd in zijn pleidooi voor een verandering ondersteund door Wereldbankpresident Robert Zoellick, die ook bij de bijeenkomst aanwezig was. Hij zei dat "wereldwijde uitdagingen, wereldwijde oplossingen vereisen". "We moeten het multilaterale systeem moderniseren om belangrijke ontwikkelingslanden zoals Brazilië erbij te betrekken." Daaraan voegde hij toe binnen twee jaar grote veranderingen in het internationale systeem te verwachten.

Opkomende economieën vinden dat ze onder de huidige verdeling niet genoeg vertegenwoordiging hebben in internationale organen als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Ze willen bovendien dat de status van het overleg tussen de landen van de G20 tot boven het mandaat van ministers van Financiën wordt getild, tot het niveau van regeringsleiders, net zoals bij de G7.

Zoellick zei afgelopen maand dat de G7 van zeven grote industrielanden "niet langer functioneert" bij het herstellen van de economie, maar dat een systeem waarbij twintig grote economieën beslissingen moeten nemen, te onhandelbaar is.