BRUSSEL - De EU-landen zijn het vrijdag eens geworden over een gemeenschappelijke inzet voor de G20-top over de financiële crisis half november in Washington.

De onderlinge overeenstemming is "redelijk gedetailleerd", zei de Franse president Nicolas Sarkozy die het beraad van de regeringsleiders voorzat. De Europese Unie zal bij de G20-top de rest van de wereld voorstellen doen over het toezicht op de financiële instellingen, bestrijding van belastingparadijzen en regels voor kredietbeoordelaars. Ook mogen banken niet meer allerlei zaken van de balans halen, aldus de EU.

Europa wil vooral het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank versterken. "Die instellingen hebben de laatste jaren hun zichtbaarheid en kracht verloren", aldus Sarkozy. "Het is nog niet te zeggen welke kant de hervorming op moet. Sommigen willen het IMF als de centrale bank van de centrale banken, anderen zien het weer anders."

Regels
Enkele regeringsleiders waarschuwden bij het beraad voor te veel regels. Sarkozy: "We willen uiteraard niet doorschieten van te weinig naar te veel regels, maar we moeten wel iets in die richting", zei Sarkozy.

Voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie zei dat de aankomende G20-top "niet mag mislukken. Het moet een historische top worden voor het hervormen van het financiële systeem."

Uitdaging
Volgens Barroso moet in Washington duidelijk worden dat het nieuwe financiële systeem net zo'n uitdaging is voor de 21e eeuw als de opwarming van de aarde, de voedselcrisis en de vrijere wereldhandel.

Barroso zei ook blij te zien dat de EU-leiders hem een duidelijk mandaat hebben gegeven om in december voorstellen te doen voor economisch herstel. "We zijn het eens dat we door de financiële crisis heen moeten kijken naar de economische gevolgen. We gaan een Europees antwoord daarvoor coördineren."