UTRECHT - De vakbonden eisen steun voor gepensioneerden die worden getroffen door de financiële crisis. FNV Bondgenoten wil dat zij een eenmalige bonus van hun pensioenfonds krijgen. Volgens CNV BedrijvenBond moet deze eenmalige toelage belastingvrij zijn.

De twee vakbonden willen er op die manier voor zorgen dat gepensioneerden er niet in koopkracht op achteruit gaan. Door de ineengezakte effectenbeurzen hebben pensioenfondsen veel van hun waarde verloren. Veel fondsen overwegen daarom de pensioenen volgend jaar niet met de inflatie te verhogen.

Volgens Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, hebben de pensioenfondsen ondanks de crisis nog voldoende ruimte voor de eenmalige pensioenbonus. Ook CNV BedrijvenBond denkt dat de pensioenfondsen daartoe in staat zijn. De fondsen worden mede bestuurd door de vakbonden.

Overheid
Voorzitter Jaap Jongejan van de CNV BedrijvenBond vindt dat de overheid een duit in het zakje moet doen door die eenmalige bonus vrij te stellen van belasting. In dat geval kunnen de fondsen met minder geld toch voor behoud van koopkracht onder gepensioneerden zorgen.

Eerder stelde de SP al dat het kabinet maatregelen moet nemen om de koopkracht van gepensioneerden te garanderen. Het kan tijdelijk een lening verstrekken aan pensioenfondsen waarmee ze hun reserves kunnen aanvullen. Dan wordt indexering van de pensioenen alsnog mogelijk, aldus de SP.

De dekkingsgraad van pensioenfondsen in Nederland bedraagt momenteel gemiddeld 109 procent, maar die is bij vele zelfs onder de grens gezakt van 105 procent. De Nederlandsche Bank adviseert een dekkingsgraad van 125 procent.