AMSTERDAM - In totaal 26.000 mensen hebben zich bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) aangemeld om mee te doen met de actie van de club tegen Fortis. Dat zei een woordvoerder vrijdag.

De VEB wil een onderzoek naar mogelijk wanbeleid van Fortis en de rol van de Nederlandse staat bij de redding van de bankverzekeraar.

Daarnaast moet Fortis van de VEB voor de in december te houden speciale aandeelhoudersvergadering gedetailleerde informatie over de gebeurtenissen rond de bankverzekeraar vrijgeven. De VEB heeft het geplaagde concern met klem verzocht openheid van zaken te geven over de gebeurtenissen van de afgelopen maanden, waaronder de prijsbepaling van de verkochte onderdelen.

Probleemkredieten
Ook over de exacte samenstelling van de portefeuille met probleemkredieten, waar Fortis een belang in heeft, moet meer informatie worden verschaft, zo vindt de belangenbehartiger.

De VEB wil dat Fortis op de vergadering goedkeuring vraagt aan zijn aandeelhouders voor de nationalisatie van Fortis-onderdelen door België en Nederland begin oktober. "Ook dient goedkeuring te worden gevraagd voor de medewerking van Fortis aan de transactie van de Belgische staat en BNP Paribas", aldus de VEB.

Termijn
Fortis moet de informatie uiterlijk twee weken voor de vergadering verschaffen aan aandeelhouders, vindt de VEB. "Dat is een wettelijke termijn. Zowel de agenda als de stukken die behandeld worden moeten twee weken voor een vergadering openbaar gemaakt", aldus een woordvoerder.

De belangenorganisatie overweegt ook nog juridische stappen tegen het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank (DNB) en bankverzekeraar ING. "Ook de Nederlandse overheid komt op ons lijstje voor, misschien ook wel De Nederlandsche Bank.

Bij ING houden we alle opties open", aldus VEB-directeur Jan Maarten Slagter. Of juridische stappen worden genomen, laat de VEB afhangen van de uitkomst van een eventueel onderzoek naar de gang van zaken bij Fortis. De Ondernemingskamer in Amsterdam beslist of zo'n onderzoek er komt.