AMSTERDAM - De Eerste Kamer heeft deze week een wet aangenomen die het groene licht geeft aan de omgevingsvergunning. Hiermee kunnen burgers en ondernemers gemakkelijker en sneller de vergunningen van de gemeente krijgen die nodig zijn om bouwplannen te realiseren. Dat meldt het ministerie van VROM.

Nu moeten burgers en bedrijven zelf nog verschillende vergunningen verzamelen als zij een huis, woningbouwproject of fabriek willen bouwen. Bovendien moeten zij rekening houden met zo'n 25 verschillende wetten en lokale verordeningen.

Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per januari 2010 wordt dit proces een stuk eenvoudiger.

Eén loket
Over een jaar zal de vergunningaanvrager zijn aanvraag bij één loket kunnen indienen. Bovendien hoeft hij dan ook maar een keer alle benodigde gegevens aan te leveren, aldus VROM.

Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening die voor dat plan nodig zijn bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen. Er is dan ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure.

Digitaal
Burgers of ondernemers kunnen de aanvraag ook digitaal gaan indienen. Het digitale aanvraagformulier vervangt in één keer zo'n 1600 landelijke en gemeentelijke aanvraagformulieren. Via de computer kan iedereen ook volgen hoe zijn zaak erbij staat.

Het ministerie van VROM zegt met de Wabo een lastenreductie voor bedrijven van 84,5 miljoen euro op te leveren, en 11,7 miljoen euro en 15.000 uren voor burgers.