AMSTERDAM - Werktijdverkorting als middel om de werkloosheid te bestrijden staat weer hoog op de agenda van werkgevers, werknemers en het kabinet. Zij houden volgens bronnen van Het Financieele Dagblad crisisberaad over de dreiging van massaontslag.

Korten op de werkweek was vooral in de jaren tachtig populair. Op basis van de bestaande regeling voor werktijdverkorting kunnen bedrijven een vergunning aanvragen om tijdelijk de werktijd van hun werknemers te verkorten. Voor de niet-gewerkte uren krijgen de werknemers dan een WW-uitkering van UWV.

Werktijdverkorting zou een wens zijn van vakcentrale FNV. Werkgeversorganisatie VNO-NCW neemt die plannen serieus, maar wil in ruil daarvoor de invoering van een scholingsplicht voor werknemers, aldus bronnen in Den Haag.

Nieuwe regeling

Voor de plannen moet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de huidige regeling aanpassen. Nu krijgen ondernemingen namelijk alleen een vergunning als sprake is van buitengewone omstandigheden, zoals brand of overstroming. Vanwege de ernst van de financiële crisis zou de regering een uitzondering willen maken, zij het tijdelijk.

Met een nieuwe regeling kan personeel worden behouden bij een afnemende productie. Voor de in mindering gebrachte arbeidsuren zou de werknemer een werkloosheidsuitkering krijgen van zeventig procent van het loon, aangevuld door werkgevers.

Scholing

Hoe de koppeling tussen scholing en werktijdverkorting er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. De sociale partners willen wel haast maken. Het is de vraag of zij wachten op de laatste economische ramingen van het Centraal Planbureau in december.